Skip to main content

Blog entry by Admin User

Gmat Sınavı

Gmat Sınavı

Açılımı Graduate Management Admission Test olan GMAT, İngilizce’yi kullanabilme becerinizi, sözel, sayısal ve analitik problem çözme yeteneğinizi ölçen bir sınavdır.

 

GMAT sözel, sayısal ve kompozisyon olmak üzere üç bölümden oluşmakta ve katılımcılar kağıt kalem kullanmadan, bilgisayar ortamında sınava girmektedirler. Sınav soruları zorluk seviyelerine göre otomatik olarak gelmekte ve birer birer ekranda görülmektedir. Katılımcılar soruyu cevaplandığı zaman geri dönüp soruyu düzeltme şansı bulunmamaktadır.

 

GMAT, yurt dışında özellikle sayısal bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin girmeleri gereken bir sınavdır. GMAT Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanan bir sınavdır.

GMAT Amerikalı öğrencilerden de istendiği için İngilizce içeriği TOEFL’dan daha ağırdır. GMAT sınavında alınabilecek en düşük puan 200, en yüksek puan 800’dür. Üniversiteler genel olarak 600 puan ve üzeri puan istemektedir.

1- Sözel Bölüm (Verbal)
Sözel Bölüm Cümle Düzeltme (Sentence Correction), Eleştirel Akıl Yürütme (Critical Reasoning), Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension) olarak 3 alt bölümden oluşur ve katılımcıların 75 dakika süresi bulunmaktadır. Bu bölümde cevaplanması  gereken soru sayısı 41’dir.

2- Sayısal Bölüm (Quantitative) :
Sayısal Bölüm Veri Yeterliliği (Data Sufficiency) ve Problem Çözme (Problem Solving) olarak 2 alt bölümden oluşur ve 75 dakika süre bulunmaktadır. Bu bölümde katılımcıların cevaplaması gereken soru sayısı 37’dir.

 

3- Analitik Bölüm (Analytical Writing Assessment) :
Yazma becerisinin ölçüldüğü testtir ve katılımcıların yaklaşık 30 dakika süresi bulunmaktadır.

 

 

Sınavdaki performansınızdan memnun kalmadıysanız ve bu sınavdan alacağınız puanın kayıtlara geçmesini istemiyorsanız sınavı iptal ettirebilirsiniz. Bu iptal işlemini henüz sınav sırasında ya da sınavdan hemen sonra kendiniz yapabilirsiniz. Bunun yanında, sınav esnasında mola verdiğinizde belli bir sürenin aşılması durumunda sınavınız yapılan bir uyarıdan sonra hemen kendiliğinden iptal olacaktır. GMAT sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.


  • Share

Reviews