Skip to main content

Blog entry by Admin User

Sat Sınavı Hakkında sikça sorulan Sorular

Sat Sınavı Hakkında sikça sorulan Sorular

Range English Academy bünyesinde, ülkemizde ve uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. SAT hazırlık eğitimleride bunlardan biridir. SAT hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilmektedir.SAT (Scholastic Aptitude Test) Nedir?

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. College Board tarafından düzenlenen SAT testi SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.

SAT 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika süren ve çoktan seçmeli bir testtir. Öğrencinin sayısal ve sözel yeteneğini ölçer. SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Her testin skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. Amerikan üniversitelerine başvurulurda SAT 1 sınavının 3 bölümünün de sonucu dikkate alınırken, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurularında sadece “Mathematics” ve “Critical” Reading testlerinin sonuçları dikkate alınır, “Writing” bölümü skoru değerlendirmeye alınmaz.

SAT 2 “Subject Test” ise 1 saatlik bir testtir. Soruların çoğunluğu çoktan seçmelidir. Bu test, öğrencinin özel olarak bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçmeyi amaçlar. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. SAT 2 testinin başlıca konuları İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çİnce’dir. Pek çok Amerikan Üniversitesi SAT testlerinin en az birisini, daha prestijli üniversiteler her ikisini birden isteyebilirler. Türkiye üniversiteleri ise yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken SAT 2 sonucunu dikkate almazlar.

Yılda yedi kez ABD, Porto Riko ve ABD topraklarında ve altı kez deniz aşırı ülkelerde uygulanan bu sınav genellikle 2 ayda bir uygulanmakta olup sınavlara başvurular ve kayıt, ilgili ülkelerdeki başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden (https://sat.collegeboard.com/) yapılır. Sınavlara katılmada herhangi bir sınırlama yoktur.

Özetle SAT, lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan öğrencilerin orta öğretim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini aynı zamanda akademik başarı için ihtiyaç duyulan eleştirel düşünmeyi ve analiz yeteneğini ölçen bir sınavdır.


Genellikle lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan ya da 12. Sınıfta eğitim alan ve Amerikan üniversitelerinde eğitim hayatına devam etmek isteyen kişiler katılır. SAT sınavına Upper Intermediate seviyesinden sonra girilmesi tavsiye edilir.


Upper Intermediate seviyesi uygun kabul edilmektedir. Bununla birlikte English Time Dil Okulları her seviyeden öğrenciler için çözüm sunmaktadır.


SAT 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika sürer SAT 2 “Subject Test” ise 1 saatlik bir testtir.


SAT sonuçları ile ancak ile ÖSYM’nin her yıl çıkardığı yabancı uyruklu öğrenci kılavuzunda yer alan üniversitelere ve Amerikan üniversitelerine başvuru yapılabilir.


SAT sonuç belgeleri Amerikan üniversitelerine başvuru sürecinde, üniversiteler arasında farklılıklar olmakla beraber genel olarak 5 yıl için geçerlidir. Türkiye üniversitelerine başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için ise girilen sınavın geçerliliği 2 yıldır.


SAT başvuruları https://sat.collegeboard.com/home adresinden online gerçekleştirilebilir.


SAT sınav ücreti ek ücretler hariç $75’dır.


SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir. Ortalama skor 500 civarında olduğu için amaç ve üzerini hedeflemektir.


SAT’ın her bölümü 200-800 arasında puan ölçeğine sahiptir ve çoktan seçmeli ve makale için iki yazma alt puanı vardır.


SAT I:

Eleştirisel okuma: Eleştirisel okuma bölümü, cümle tamamlama sorularından kısa ve uzun okuma parçalarından oluşur. Bu bölüm üç alt bölümden oluşur;
25 dk. iki bölüm, çoktan seçmeli sorular
20 dk. bir bölüm, çoktan seçmeli sorular
Matematik: Matematik bölümü, temel matematik, cebir, geometri ve benzeri şeyler üzerinde sorulardan, üç alt bölümden oluşur;
25 dk. bir bölüm, problem çözme ve öğrenci soruları cevaplar
25 dk. bir bölüm, soruları çözme
20 dk. bir bölüm, çoktan seçmeli sorular
Yazma: yazma bölümü gramerin yanında yazma becerilerinizi test eder ve 2 alt bölümden oluşur;
makale için 25 dakikalık bir bölüm
25 dakikalık bir bölüm, çoktan seçmeli sorular
10 dakikalık bir bölüm, çoktan seçmeli sorular
SAT II:

SAT konu testleri, aday üzerinde 22 konudan seçilen konularla 1 saatlik çoktan seçmeli soruları kapsar. Her konuya özgü konu testleri için hazırlanmış SAT sınavı hakkıyla ilgili soru ve bilgi mevcuttur.


Ankara – Bilkent Üniversitesi

İstanbul – İstanbul Amerikan Robert Lisesi

İzmir – Özel İzmir Amerikan Koleji

Tarsus – Özel Tarsus Amerikan Koleji


  • Share

Reviews